Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 822120615 "ТЕЛЕКАБЕЛ" АД
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Пазарджик 4400 Пазарджик ул. Царица Йоанна № 29
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Технологична модернизация - пътят към разширяване обхвата на цифровото предлагане на "ТЕЛЕКАБЕЛ" АД 20.10.2011 1 876 550 1 125 930 755 744 1 125 924 17,00 Приключен
Нова технологична модернизация за Телекабел АД 27.07.2012 1 093 000 655 800 488 180 655 799 15,00 Приключен
„Подкрепа за придобиване на права за ползване на иновативен софтуер от „Телекабел“ АД“ 21.12.2013 2 278 440 1 375 596 902 850 1 375 590 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на безопасен труд - фактор за повишаване на производителността на труда във фирма "АТМ - Спасов" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0036-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз