Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131055647 "Старс травел" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. А.П. Чехов" 49
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Технология за производство на биоразложими опаковки от огнезащитен картон" BG161PO003-1.1.01-0024-C0001
Междурегионално сътрудничество и партньорство за развитие и приложение на ВЕИ между община Суворово (България) и област Бадахос (Испания) BG161PO001-4.2.01-0027-C0001
Укрепване на капацитета на ЦИД за формиране на публично-частни партньорства при прилагане на стандартите и практиките на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи BG051PO002-2.3.01-0043-C0001
Управление на промяната в училище BG051PO001-7.0.01-0005-C0001
„Партньорството-ключ за ефективната интеграция на ромите” BG051PO001-7.0.01-0040-C0001
Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и ПЧП BG051PO002-1.6.02-0032-C0001
"Иновативни подходи за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес в община Левски" BG051PO001-7.0.07-0021-C0001
Зелени алтернативи- oбразование за устойчиво развитие BG051PO001-7.0.07-0073-C0001
Изграждане, развитие и утвърждаване на Клъстер АРЕА Бранд ООД BG161PO003-2.4.02-0062-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз