Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200106758 "ГЛОБАЛ КОНСУЛТ БГ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Студентски град, бл 57, вх В, ап 819
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания BG051PO001-5.2.07-0276-C0001
Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания BG051PO001-5.2.06-0231-C0001
Обучение и заетост за хора с увреждания в специализирано предприятие БГАСИСТ ООД BG051PO001-5.1.03-0009-C0001
Високотехнологични помощни средства и специализирани услуги за незрящи – вече и на българския пазар BG161PO003-2.1.10-0025-C0001
Равни възможности, реализация, развитие BG051PO001-5.1.05-0008-C0001
Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания BG051PO001-7.0.07-0142-C0001
Повишаване на професионалната квалификация на служителите на ИАРА за по-ефективно и ефикасно изпълнение на служебните им задължения BG051PO002-2.2.17-0039-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз