Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131279093 "Ингмар БГ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1750 София Кв. "Младост" 1; Бл. 24; Вход 4; Ап. 16;
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане на високотехнологично оборудване в производствения процес BG161PO003-2.1.04-0927-C0001
" Въвеждане в производството на нови продукти с висока добавена стойност – системи за окачени фасади от стъкло и алуминий и фасади от алуминий " BG161PO003-2.1.04-0431-C0001
"Повишена конкурентоспособност и разширяване пазарните позиции на "Суперабразив"ЕООД, с.Крън чрез инвестиции във високотехнологично оборудване" BG161PO003-2.1.06-0039-C0001
Подобряване конкурентоспособността на европейските пазари чрез все по-висока добавена стойност на продукта BG161PO003-2.1.06-0104-C0001
Въвеждане на нови технологии в производствения процес BG161PO003-2.1.06-0283-C0001
"Оптимизация в производствените технологии и модернизация на активите (ОПТИМА) BG161PO003-2.1.11-0162-C0001
Технологична модернизация на производстжото на "Металарго"АД BG161PO003-2.1.11-0014-C0001
Технологична модернизация и повишаване на конкурентоспособността на „АБ-Терм”ООД BG161PO003-2.1.11-0139-C0001
Ефективна и устойчива конкурентоспособност на фирма БЕЛВИ ООД чрез обновление, модернизация и диверсификация на продукцията BG161PO003-2.1.11-0136-C0001
"Технологична модернизация чрез закупуване на лозарна машина в механичен цех на "Ацом" ООД гр. София" BG161PO003-2.1.11-0041-C0001
Подобряване на конкурентоспособността на "СИРК" ЕООД като доставчик на уникални метални конструкции за френския пазар BG161PO003-2.1.13-0169-C0001
Технологично обновление и подобряване ефективността на „АБ-Терм” ООД BG161PO003-2.1.13-0522-C0001
Усъвършенстване на технологиите в производството на "Елукс" ООД чрез внедряване на автоматизирана линия за обработване на листова стомана BG161PO003-2.1.13-0031-C0001
Трансфер на производството на "ТАНГРА-АВ" ООД от стандартно към иновативно: инвестиция за производство на продукти, възстановяващи 75% от консумираната енергия в ОВК инсталации BG161PO003-2.1.13-0399-C0001
Повишаване конкурентноспособността на "Биомашиностроене" АД чрез прилагане на иновативни производствени технологии BG161PO003-2.1.13-0227-C0001
Подобряване на конкурентоспособността на европейските пазари чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0112-C0001
Инвестиции в модерно технологично оборудване BG161PO003-2.1.13-0498-C0001
Повишаване конкурентоспособността на "Метикс" ООД чрез технологично обновление BG161PO003-2.1.13-0048-C0001
Инвестиционна продкрепа за внедряване на иновативен продукт в ЕЛУКС ООД – енергоспестяващ светодиоден (LED) осветител с иновативен корпус и оптичен модул BG161PO003-1.1.07-0171-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз