Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 112597134 "Желева одит" ЕООД
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Пазарджик 4400 Пазарджик ул. "Витоша" 62
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на конкурентоспособността на “ГИДО” ООД като производител за пазарите на ЕС" BG161PO003-2.1.04-0420-C0001
Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище BG161PO001-1.4.07-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз