Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 030203490 "Веста - Р" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Черни връх" 47, ет. 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на конкурентоспособността на “ГИДО” ООД като производител за пазарите на ЕС" BG161PO003-2.1.04-0420-C0001
"Технологична модернизация и повишаване на конкурентоспособността на СТАНКОВ ЕООД" BG161PO003-2.1.04-0805-C0001
"Технологично обновление и модернизация в Обувна Фабрика Бари" BG161PO003-2.1.04-0311-C0001
"Технологична модернизация и иновации в ЕТ „Божидар Христов – ДАРИС”" BG161PO003-2.1.04-0456-C0001
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРОЛЕТ EООД BG161PO003-2.1.06-0184-C0001
„Проект за технологична модернизация на “ЕСПАНСИОНЕ” ООД: увеличаване на производствения капацитет за по-голяма конкурентоспособност на международните пазари” BG161PO003-2.1.06-0073-C0001
Обновяванеи окомплектоване на Монтажен цех на Вито 2005 ООД BG161PO003-2.1.06-0260-C0001
Технологична модернизация на „Рико стил” ООД BG161PO003-2.1.06-0090-C0001
Повишаване на потенциала за растеж и устойчивостта на “Жоси” АД чрез затваряне на технологичен цикъл BG161PO003-2.1.06-0264-C0001
Модернизация на производствените процеси и разширяване на пазарите на ИНГИЛИЗ – 2009 ЕООД BG161PO003-2.1.06-0504-C0001
Модернизация и разширяване на производствената база на "СЛАВЕЙ-Г" ЕООД BG161PO003-2.1.06-0393-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „Юкон” ООД чрез въвеждане на иновативна технология BG161PO003-2.1.13-0511-C0001
Повишаване ефективността на производство на "Арайс" ООД BG161PO003-2.1.13-0312-C0001
Иновативните технологии като фактор за развитие и конкурентоспособност BG161PO003-2.1.13-0237-C0001
Повишаване на конкурентноспособността на „Пролет“ ЕООД BG161PO003-2.1.13-0049-C0001
Повишаване конкурентоспособността на ЕТ „Божидар Христов - ДАРИС” чрез внедряване на ново високотехнологично и иновативно оборудване BG161PO003-2.1.13-0398-C0001
Инвестиция в съвременно оборудване, насочена към модернизиране и оптимизиране на производствено технологичния процес в Обувна Фабрика Бари BG161PO003-2.1.13-0188-C0001
Разширяване на дейността и диверсификация на продукцията на „Славей-Г” ЕООД BG161PO003-2.1.13-0542-C0001
Нов път за "Диал-Р" ЕООД BG161PO003-2.1.13-0022-C0001
Технологична модернизация в ГИДО ООД, гр. Пещера BG161PO003-2.1.13-0406-C0001
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Шивашки цех за спално бельо в гр. Дупница BG161PO003-2.3.02-0230-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз