Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 113013568 "Спектрон" ЕООД
Седалище Област: Перник Oбщина: Перник 2300 Перник ж.к. "Тв. Ливади", бл. 39, ет.1, ап.6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА „ХИММАШ” АД ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА МОДЕРНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ BG161PO003-2.1.04-0913-C0001
Технологична модернизация в "КА Инженеринг" ЕООД BG161PO003-2.1.11-0179-C0001
"Енергоефективно производство в "Бъдещност" АД" BG161PO003-2.3.02-0320-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз