Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200655125 "ЕВРО КОНСУЛТИНГ ГРУП" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. "Обеля 2", бл. 237, вх. Г, ап. 90
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Разширяване на производството" BG161PO003-2.1.04-0617-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на "Оторам-90"ООД BG161PO003-2.1.04-0867-C0001
Оптимизиране и модернизация на производствения процес BG161PO003-2.1.06-0061-C0001
Развитие на производството BG161PO003-2.1.06-0062-C0001
Цифровизация BG161PO003-2.1.11-0084-C0001
Пружини BG161PO003-2.1.13-0019-C0001
Модернизация на производствения процес BG161PO003-2.1.13-0161-C0001
Високопроизводителна модернизация BG161PO003-2.1.13-0020-C0001
"Виброенергия" BG161PO003-1.1.05-0148-C0001
Висококачествени столове BG161PO003-2.1.13-0033-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз