Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000703130 Съюз на глухите в България - София
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Денкоглу 12-14
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Художествена самодейност и приложни изкуства в училищата за деца с увреден слух 02.07.2008 27 040 27 040 0 27 021 13,00 Приключен
Изграждане на центрове за подкрепа на хората с увреден слух 22.10.2012 174 770 174 770 0 174 755 18,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Домашен помощник" - нова социална услуга в помощ на уязвимите групи от община Златоград 13.05.2008 14,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух BG051PO001-5.1.05-0011-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите от Община град Добрич BG051PO002-2.2.08-0041-C0001
Обучение на служителите на общинска администрация Бургас BG051PO002-2.2.08-0108-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз