Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200741581 Европейска Сертификация България
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1142 София район р-н Средец ул. "Г. С Раковски" No 179, ап. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Въвеждане на система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2000 във Фаст.Нет ООД" BG161PO003-2.1.02-0031-C0001
Повишаване конкурентните предимства на „Хан Крум” АД BG161PO003-2.1.03-0104-C0001
Въвеждане на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 и на СЕ маркировка във фирма КАРО-06 ЕООД, с. Жълтуша BG161PO003-2.1.03-0198-C0001
Повишаване на качеството на и утвърждаване на пазраните позиции на мебели „Димов” чрез въвеждане на система за управление на качеството BG161PO003-2.1.08-0217-C0001
Усъвършенстване на дейността на "С плюс С – С.Тимева” ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на система за управление съгласно стандарт ISO BG161PO003-2.1.08-0242-C0001
«ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО – УСПЕШНИЯТ КОД ЗА ВИСОКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ» BG161PO003-2.1.08-0091-C0001
«ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА „БЕСТИМЕКС” ООД» BG161PO003-2.1.08-0106-C0001
„Повишаване конкурентоспособността на „Марпекс Агро”ЕООД чрез въвеждане на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008” BG161PO003-2.1.08-0364-C0001
„Апекс-сервиз” ООД - конкурентноспособна и отговорна компания, ангажирана с каузата за опазване на околната среда и безопасността на продуктите BG161PO003-2.1.08-0374-C0001
Иновационни решения в индустрията за уплътнения и изолации BG161PO003-1.1.03-0002-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „Мастер СОП” ЕООД с внедряване на стандарт за управление сигурността на информацията – ISO/ IEC 27001:2005 и ERP система от ново поколение BG161PO003-2.1.12-0276-C0001
Качество и контрол върху процесите, свързани с клиентите в ГОПЕТ ТРАНС ЕООД BG161PO003-2.1.12-1215-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз