Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200489803 "Рем-бранд" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул.Родопски извор 66
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Въвеждане и Сертифициране на Система за управление на информационната сигурност в Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс ЕООД, в съответствие с изискванията на Стандарта ISO 27001:2005 и закупуване на необходимото оборудване, свързано с това, с цел повишаване на конкурентноспособността на дружеството" BG161PO003-2.1.03-0319-C0001
„Партньорството-ключ за ефективната интеграция на ромите” BG051PO001-7.0.01-0040-C0001
Разширяване на пазарните позиции и увеличаване на конкурентоспособността чрез внедряване на системи за управление на сигурността и ресурсите в ИТА ИНЖЕНЕРИНГ ООД BG161PO003-2.1.12-0561-C0001
Сигурност на информацията – ново измерение на качеството в АйБиСолюшън България ЕООД BG161PO003-2.1.12-0565-C0001
Повишаване на конкурентоспособността чрез внедряване на системи за управление в ЕРС-КОС ООД BG161PO003-2.1.12-0748-C0001
"Иновативни подходи за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес в община Левски" BG051PO001-7.0.07-0021-C0001
По- компетентна и по-ефективна администрация в община Пирдоп BG051PO002-2.2.08-0136-C0001
Повишаване квалификацията на служители от община Аврен за по-компетентна и по-ефективна администрация BG051PO002-2.2.12-0055-C0001
По-добра ефективност при изпълнението на местни политики в община Драгоман BG051PO002-1.3.07-0145-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз