Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200027636 "Сървис Центрикс" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София кв."Христо Смирненски" бл.11, ап.20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Покриване на международен стандарт ISO 27001:2005 BG161PO003-2.1.03-0200-C0001
Въвеждане на международен стандарт СИУИС ISO 27001 в Ай Ти Си И ООД с цел подобряване конкурентните позиции на предприятието BG161PO003-2.1.08-0627-C0001
Въвеждане на система за управление на качеството и информационната сигурност по стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005 в БизнесСофт ООД BG161PO003-2.1.08-0444-C0001
"Повишаване квалификацията на заетите лица в "ХЮЛЕТ-ПАКАРД ГЛОУБЪЛ ДЕЛИВЪРИ БЪЛГАРИЯ СЕНТЪР" ЕООД BG051PO001-2.1.16-0040-C0001
Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Министерство на правосъдието за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им в областта на информационните технологии и електронното управление BG051PO002-2.2.09-0067-C0001
Повишаване на квалификацията и професионалните умения на служителите от Агенция „Митници” в областта на бизнес анализа, софтуерното тестване и подобряване на комуникативните умения BG051PO002-2.2.12-0123-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз