Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000124026 Стопанска академия "Димитър А. Ценов"
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Свищов 5200 Свищов ул. "Емануил Чакъров" № 2, СА "Димитър А. Ценов"
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване адаптивността към организационни промени на заети лица чрез обучение по част от професия 27.03.2008 31 795 31 795 0 31 786 12,00 Приключен
Стажът – първа стъпка в професията. Методика за провеждане на ефективни стажове 17.06.2008 55 316 55 316 0 55 316 12,00 Приключен
Надграждане на научния потенциал на докторанти и млади учени чрез обучение по съвременни методи за емпирични изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението 28.08.2009 176 058 176 058 0 176 018 18,00 Приключен
Изграждане на интегрирана система за управление в СА „Д. А. Ценов” – Свищов 28.01.2013 476 160 476 160 0 476 160 23,30 Приключен
Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработните лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация 16.04.2013 103 346 103 346 0 103 337 10,00 Приключен
Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов - ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието 23.04.2013 155 211 155 211 0 155 211 20,30 Приключен
Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов“ Свищов 28.05.2013 135 152 135 152 0 135 152 18,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Студентски стипендии и награди 06.06.2011 17,10 Приключен
Студентски практики 18.01.2012 48,10 Приключен
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" 10.12.2012 37,20 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси в Административен съд- град Плевен и Административен съд –град Габрово BG051PO002-2.4.09-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз