Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130048297 АСТРА ХОЛИДЕЙ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1407 София район Лозенец, ул. Любата 14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"ТРИАДА - Единна система от ТРИ плАтформи за Дигитално книгоиздаване, рекламА и продажби на книги и списания" BG161PO003-1.1.01-0011-C0001
“Партньорство за развитие” BG051PO002-1.4.02-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз