Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175405825 „БИОНЛАЙН” ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1407 София гр. София 1407, ж.к. „Хладилника”, ул. „Сребърна” № 21, Алагон център, ет. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Проектиране и внедряване на Географска Информационна Система (ГИС) за нуждите на Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НК „ЖИ”) BG161PO004-5.0.01-0015-C0001
„Модернизиране на кариерното развитие на служителите от общинската администрация чрез учене през целия живот” BG051PO002-2.5.01-0009-C0001
"Академия на интегративното знание за постдокторанти, млади учени и специализанти" BG051PO001-3.3.06-0030-C0001
Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация BG051PO001-4.3.04-0034-C0001
Развитие на Център за електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски Университет BG051PO001-4.3.04-0026-C0001
Нови технологии за развитие на електронни форми и дистанционно обучение във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" BG051PO001-4.3.04-0012-C0001
Уеб приложение за анализ и оптимизация на телефонни сметки BG161PO003-1.1.05-0257-C0001
Усъвършенстване на системата за управление и разработване на системи за администриране на основните и спомагателни процеси в Международно висше бизнес училище BG051PO001-3.1.08-0030-C0001
Усъвършенстване на системата за управление и повишаване на качеството на предлаганите услуги в Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" BG051PO001-3.1.08-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз