Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201254587 Транспасифик Серт
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София кв. Полигона бл.9, ет.13, ап.65
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
По-конкурентоспособни чрез повишена сигурност на управление на информацията BG161PO003-2.1.03-0251-C0001
Повишаване конкурентноспособността на Аксиор ООД чрез управление на информационната сигурност и сертификация по ISO 27001 BG161PO003-2.1.08-0272-C0001
АСУС инвестира във вашата сигурност BG161PO003-2.1.08-0158-C0001
Въвеждане на системи за управление съгласно изискванията на международните стандарти EN ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005 BG161PO003-2.1.12-0835-C0001
Изграждането на съвременна система от трудови стандарти в Агенцията за сигурност, охрана и проучване - ЩИТ ЕООД гр. Русе BG051PO001-2.3.02-0207-C0001
Въвеждане на система от софтуерно и хардуерно оборудване за управление на работните процеси и обслужването на клиенти и внедряване на система за управление на качеството ISO 9001:2008 в „Кабелнет” ООД BG161PO003-2.1.12-0263-C0001
Подобряване условията на труд в Гросман ООД BG051PO001-2.3.03-0038-C0001
"Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в "ХЕМ"АД" BG051PO001-2.3.03-1077-C0001
"Безопасен труд" BG051PO001-2.3.03-0070-C0001
"Повишаване на безопасните условия на труд в "СИМЕКС" ЕООД BG051PO001-2.3.03-0685-C0001
"Подобряване условията на труд в Пиринпласт" АД" BG051PO001-2.3.03-0184-C0001
"Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в "Мега спорт интернешънъл" ООД" BG051PO001-2.3.03-0446-C0001
"Инвестиции за по-добри и сигурни условия на труд" BG051PO001-2.3.03-0499-C0001
Персоналът на МБАЛ "Св.Петка" АД гр.Видин с по-добри условия на труд BG051PO001-2.3.03-0092-C0001
"Гарантиране на здравето и безопасността при работа във „ФИЛ-КО” ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0448-C0001
""ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД - с грижа за всеки работник" BG051PO001-2.3.03-1129-C0001
"Подобряване условията на труд в "Интерпред Партнер" АД" BG051PO001-2.3.03-0156-C0001
"Повече безопасност при работа - повече производителност и мотивация" BG051PO001-2.3.03-0348-C0001
"Увеличаване енергийната ефективност на "Алиана" ООД" BG161PO003-2.3.02-0183-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз