Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175905727 Институт по информационни и комуникационни технологии - Българска академия на науките
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1113 София ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
СЪЗДАВАНЕ НА ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (ИКТЕЕ)” 02.08.2012 305 211 206 077 115 104 206 077 28,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Иновативни технологични решения за радиочестотна термоаблация 19.07.2012 25,00 Приключен
Иновативна технолигия за оценка на ефективността на ERP системи в малки и средни предприятия 20.07.2012 24,00 Приключен
Продуктова среда за тестване на софтуерни системи, ориентирани към услуги 27.07.2012 30,00 Приключен
Иновативна технология за тематично индексиране на форуми в Българското интернет пространство 24.09.2012 24,00 Приключен
Анализиране и идентификация на зависимости в големи масиви от данни – приложение за икономически и технологични анализи 24.09.2012 30,00 Приключен
Разпределена информационна система за групово управление, дистанционна диагностика и сервиз на специализирани индустриални роботи /ИКСРОБ/ 01.10.2012 24,00 Приключен
"Унифицирана платформа за администрация, автоматизация и управление на международно признати стандарти" 07.12.2012 29,00 Приключен
"Индустриални научни изследвания за създаване на технология за подобряване на качеството и стабилизация на изображението с използването на инерционни сензори" 07.12.2012 30,00 Приключен
"Експериментално развитие на софтуерни библиотеки за подобряване на качеството на изображението и стабилизация с използване на инерционни сензори" 07.12.2012 30,00 Прекратен
"Научни изследвания за целите на разработка на софтуерен инструмент за генериране на ЕПГ (Ефектен план график) чрез иновационен метод за инокритериална оптимизация при дискретно производство в рамките на МСП" 07.12.2012 26,00 Приключен
"Научноизследователска дейност за разработка на софтуерни инструменти за планиране на стоковите запаси на база прогнозни стойности на търсене според функция на полезност, изграждане спрямо исторически данни и експертна оценка, с последваща екстраполация на резултатите" 07.12.2012 26,00 Приключен
"Базова платформа за мониторинг на индустриални обекти чрез използване на безжични комуникации (БПМНО)" 07.12.2012 27,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз