Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име "Анима Принт" ООД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Никола Мушанов" 114А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на капацитета на служителите на Община Кубрат за по- качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.08-0198-C0001
Повишаване на капацитета на служителите на Община Опака за по- качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.08-0125-C0001
Повишаване на капацитета на служителите на Община Завет за по- качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.08-0197-C0001
Повишаване на капацитета на служителите на Община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.08-0032-C0001
Подобряване на професионалната квалификация на служителите на община Ябланица BG051PO002-2.2.08-0034-C0001
Повишаване на квалификацията и компетентността на служителите на община Бобошево с цел постигане на по-ефективна общинска администрация BG051PO002-2.2.08-0179-C0001
Повишаване на професионалната компетентност на служителите на община Сливница BG051PO002-2.2.08-0131-C0001
Повишаване административния капацитет на служителите в Община Димово. BG051PO002-2.2.08-0192-C0001
Повишаване на капацитета на служителите на Община Главиница чрез инвестиции в обучения BG051PO002-2.2.08-0087-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз