Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0197-C0001
Номер на проект: A12-22-195
Наименование: Повишаване на капацитета на служителите на Община Завет за по- качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса
Бенефициент: Община Завет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 10.04.2013
Дата на приключване: 10.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Завет
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на работата в община Завет.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта
Дейност 2 Обучение по компютърни знания и умения
Дейност 3 Обучение в английски език
Дейност 4 Обучение по Ключови компетентности
Дейност 5 Обучение в ИПА
Дейност 6 Осигуряване на информация и публичност на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рувекс" АД
"Анима Принт" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 808 BGN
Общ бюджет: 80 760 BGN
БФП: 80 760 BGN
Общо изплатени средства: 80 760 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 760 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 50 734 BGN
2014 30 026 BGN
2015 0 BGN
80 760 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 646 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 124 BGN
2014 25 522 BGN
2015 0 BGN
68 646 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 114 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 610 BGN
2014 4 504 BGN
2015 0 BGN
12 114 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1 : Проведени обучения
Индикатор 9 Дейност 1 : Обучени служители на община Кубрат
Индикатор 10 Дейност 2 : Брой /обучени служители/.
Индикатор 11 Дейност 2 : Обучени служители : От тях % жени
Индикатор 12 Дейност 2 : Проведени обучения
Индикатор 13 Дейност 2 : Брой получени сертификати
Индикатор 14 Дейност 3 : Обучени служители : Брой обучени
Индикатор 15 Дейност 3 : Обучени служители : % жени от тях
Индикатор 16 Дейност 3 : Проведени обучения
Индикатор 17 Дейност 3 : Брой получени сертификати
Индикатор 18 Дейност 4 : брой обучени служители
Индикатор 19 Дейност 4 : Брой обучени служители: % жени от тях
Индикатор 20 Дейност 4 : Брой проведени обучения
Индикатор 21 Дейност 4 : Брой получени сертификати
Индикатор 22 Дейност 5 : Брой /обучени служители/.
Индикатор 23 Дейност 5 : обучени служители : % /жени/
Индикатор 24 Дейност 5 : Брой / проведени обучения/
Индикатор 25 Дейност 5 ; Брой получени сертификати
Индикатор 26 Дейност 6 : Брой пресконференции;
Индикатор 27 Дейност 6 : Брой отпечатани брошури;
Индикатор 28 Дейност 6 ; Брой публикувани материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз