Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131496549 АРБИКАС ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ЖК. Стрелбище , бул.България , бл. 20 , вх. 1 , е
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"ТРИАДА - Единна система от ТРИ плАтформи за Дигитално книгоиздаване, рекламА и продажби на книги и списания" BG161PO003-1.1.01-0011-C0001
Процесно-ориентирана електронна система за анализ и оценка на санитарния риск BG161PO003-1.1.01-0191-C0001
СЪЗДАВАНЕ НА GENERIC FRAME ONLINE STUDIO : ИНОВАТИВНА НА СВЕТОВНО НИВО ИНТЕГРИРАНА ПЛАТФОРМА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ BG161PO003-1.1.01-0249-C0001
"Разработване на автомати за модулна система за обслужване на участниците в търговията и обмена на електронни книги" BG161PO003-1.1.05-0166-C0001
ИНОВАТИВНА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА НА ЛИЦА, ПОДЛОЖЕНИ НА ВИСОКИ ФИЗИЧЕСКИ НАТОВАРВАНИЯ BG161PO003-1.1.05-0047-C0001
СЪЗДАВАНЕ НА E-ACCOUNTING: ИНОВАТИВНА УЕБ-БАЗИРАНА СОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО BG161PO003-1.1.05-0276-C0001
„Стратегия за развитие на квалификацията на заетите в търговията и услугите като фактор за устойчивост на работните места” BG051PO001-7.0.07-0157-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз