Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0276-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: СЪЗДАВАНЕ НА E-ACCOUNTING: ИНОВАТИВНА УЕБ-БАЗИРАНА СОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
Бенефициент: "Бизнес Лоджик Софтуер" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Да се стартира успешно иновационната дейност на фирма “Бизнес Лоджик Софтуер” ООД чрез създаването на нов за Българският пазар онлайн счетоводен софтуер.
Дейности: 2. Изработване на икономическа и техническа оценка на продукта
1. Разходи за възнаграждение.
3. Разходи за създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания.
4. Разходи за създаване или финализиране на опитен образец.
5. Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали.
6. Разходи за одит.
7. Разходи за организация и управление, свързани с изпълнението на проекта.
8. Разходи за визуализация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 332 978 BGN
Общ бюджет: 359 232 BGN
БФП: 323 309 BGN
Общо изплатени средства: 323 309 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 323 309 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 873 BGN
2014 102 025 BGN
2015 194 411 BGN
323 309 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 274 813 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 842 BGN
2014 86 721 BGN
2015 165 250 BGN
274 813 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 496 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 031 BGN
2014 15 304 BGN
2015 29 162 BGN
48 496 BGN
Финансиране от бенефициента 36 998 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Проведени процедури за избор на изпълнители,.
Индикатор 9 Анализирани и описани са изискванията свързани с базовите характеристики и разработката на иновативния уеб-базиран счетоводен софтуер
Индикатор 10 Изведен е „обхвата” на иновативния софтуерен продук
Индикатор 11 Разработена е подробна спецификация на продукта
Индикатор 12 Изработен и верифициран модулен макет “Basic
Индикатор 13 Изработен и верифициран модулен макет „ТРЗ”
Индикатор 14 Изработен и верифициран модулен макет „E-invoice”
Индикатор 15 Методика за верификация на модулен макет „Административни панели”
Индикатор 16 Архитектурата на сървърно приложение
Индикатор 17 Архитектурата на клиентска част
Индикатор 18 Дизайн на опитно сървърно приложение
Индикатор 19 Подробен дизайн на опитна клиентска част
Индикатор 20 Дефинирани и моделирани процесите, необходими за създаването на опитното иновативно софтуерно приложение
Индикатор 21 Разработени и внедрени в опитното софтуерно приложение уеб услуги, необходими за работа на системата
Индикатор 22 Разработени бизнес правила за работа на опитното софтуерно приложение
Индикатор 23 Модел за създаването на опитното приложение
Индикатор 24 Разработени и внедрени изгледи на опитното приложение
Индикатор 25 Разработени и внедрени контролери на опитното приложение
Индикатор 26 Разработени и внедрени услуги на опитното приложение
Индикатор 27 Оценка - икономическа, финансова и техническа на иновативния продукт
Индикатор 28 Защита ИС. Разработка документация за позлване на системата
Индикатор 29 Интернет страница,,.
Индикатор 30 Реклама на продукта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз