Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0191-C0001
Номер на проект: СИП-02-39
Наименование: Процесно-ориентирана електронна система за анализ и оценка на санитарния риск
Бенефициент: Пест Контрол Иновации ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 26.08.2011
Начална дата: 30.09.2011
Дата на приключване: 30.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Процесно-ориентирана електронна система за анализ и оценка на санитарния риск
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип - възнаграждения командировки. Сформиране на екип - възнаграждения командировки.
Дейност 2. Разходи за активи Софтуерни приложения.
Дейност 4. Изработване на оценки, бизнес планове, анализи, проучвания Изработване на оценки, бизнес планове, анализи, проучвания
Дейност 3. Извършване на анализ на санитарни данни Извършване на анализ на санитарни данни.
Дейност 5. Разработване на методика за оценка на стандартния риск в обекти от хранително-вкусовата и животновъдната промишленост. Разработване на методика за оценка на стандартния риск в обекти от хранително-вкусовата и животновъдната промишленост
Дейност 6. Проучвания, изготвяне на патентно досие. Проучвания, изготвяне на патентно досие.
Дейност 7. Изготвяне и разпространение на рекламни материали Изготвяне и разпространение на рекламни материали
Дейност 8. Изработване на интернет страница Изработване на интернет страница
Дейност 9. Наем на излпожбени помещения и мултимедия Наем на излпожбени помещения и мултимедия
Дейност 10. Одит Одит
Дейност 11. Визуализация Визуализация
Дейност 12. Наем на офис и консумативи Наем на офис и консумативи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 346 455 BGN
Общ бюджет: 312 577 BGN
БФП: 281 319 BGN
Общо изплатени средства: 281 319 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 281 319 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 90 269 BGN
2013 134 609 BGN
2014 56 441 BGN
2015 0 BGN
281 319 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 239 121 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 76 729 BGN
2013 114 417 BGN
2014 47 975 BGN
2015 0 BGN
239 121 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 198 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 540 BGN
2013 20 191 BGN
2014 8 466 BGN
2015 0 BGN
42 198 BGN
Финансиране от бенефициента 38 495 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 2 Подадена заявка за патент


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз