Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131163434 "ФИЛАР" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Чехов" 60 Б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Разширяване на производството" BG161PO003-2.1.04-0617-C0001
Оптимизиране и модернизация на производствения процес BG161PO003-2.1.06-0061-C0001
"Стартиране на собствено производство на иновативна система за дистанционно отчитане и управление на електроенергия чрез закупуване на необходимото оборудване" BG161PO003-1.1.04-0034-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „ИНТЕХНА” АД чрез изграждане на високотехнологичен роботизиран участък за производство на иновативна гама от изделия – поставки за врати на хладилници „Комфорт” и „Премиум” BG161PO003-2.1.13-0326-C0001
Извършване на Инвесиции в зелена индустрия в ''Арексим Инженеринг'' ЕООД BG161PO003-2.3.01-0013-C0001
Високопроизводителна модернизация BG161PO003-2.1.13-0020-C0001
Пластмасови изделия със специални изисквания за чистота BG161PO003-2.1.13-0034-C0001
Устойчиво развитие на производството BG161PO003-2.1.13-0296-C0001
„Внедряване в производството на иновативен заряд за очистване на повърхностите на технологични агрегати и устройство за приложението му” BG161PO003-1.1.07-0594-C0001
Предпазна полюсна капачка „TERA” за акумулатор – иновация на „ТЕРА - 96“ ООД BG161PO003-1.1.07-0560-C0001
"„Херти“ АД внедрява в серийно производство иновативна капачка за затваряне на винтови бутилки“ " BG161PO003-1.1.07-0448-C0001
"Иновативни механизми" BG161PO003-1.1.07-0074-C0001
"Разширяване на производството на "АДД - България" ООД чрез въвеждане на енергийно ефективно оборудване" BG161PO003-2.3.02-0315-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз