Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0617-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Разширяване на производството"
Бенефициент: ЕТ "СИМА - ЯКИМ МИХОВ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Априлци
Описание
Описание на проекта: "Разширяване на производството"
Дейности: Организация и подготовка за изпълнението на проекта
Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на шприц машини
Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на закупеното оборудване
Избор на консултантска организация и провеждане на маркетингово проучване
Популяризиране и визуализация на проекта
Мониторинг и отчетност на проекта
Финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 227 240 BGN
Общ бюджет: 341 892 BGN
БФП: 222 230 BGN
Общо изплатени средства: 222 230 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 222 230 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 222 230 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
222 230 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 188 895 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 188 895 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
188 895 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 334 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 33 334 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 334 BGN
Финансиране от бенефициента 122 360 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз