Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0560-C0001
Номер на проект: К-26-Т-61/17.02.2014
Наименование: Предпазна полюсна капачка „TERA” за акумулатор – иновация на „ТЕРА - 96“ ООД
Бенефициент: "ТЕРА-96" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Предпазна полюсна капачка „TERA” за акумулатор – иновация на „ТЕРА - 96“ ООД
Дейности: Подготовка Дейност 1: Подготовка на документи и провеждане на тръжна процедура и избор на изпълнител за доставка на активи
Изпълнение на Дейност 1 Придобиване на ново оборудване (ДМА), необходимо за внедряване на иновативен продукт
Подготовка Дейност 2: Разработване на „Маркетингова стратегия за пазарно позициониране на иновативния продукт на „ТЕРА - 96“ ООД”
Изпълнение на Дейност 2: Разработване на „Маркетингова стратегия за пазарно позициониране на иновативния продукт на „ТЕРА - 96“ ООД”
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Мерки за публичност и визуализация
Дейност 4: Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 264 150 BGN
Общ бюджет: 292 300 BGN
БФП: 263 070 BGN
Общо изплатени средства: 263 070 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 263 070 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 263 070 BGN
263 070 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 223 610 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 223 610 BGN
223 610 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 461 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 39 461 BGN
39 461 BGN
Финансиране от бенефициента 29 350 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 (Д) Брой новозакупени ДМА
Индикатор 6 (Д) Брой разработени стратегически документи
Индикатор 7 (Д) Брой обозначителни табели за визуализацията на безвъзмездната помощ
Индикатор 8 (Д) Брой стикери на закупеното оборудване за визуализацията на безвъзмездната помощ
Индикатор 9 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз