Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175285557 Компо ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул.Лозенец 24, вх. Б, ет. 3, ап. 26
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Междурегионално сътрудничество в сферата на културния и алтернативните форми на туризъм. Обмен на добри практики и създаване на ноу-хау. BG161PO001-4.2.01-0080-C0001
Създаване на добри практики и партньорство между СГО и администрацията за ефективна работа по отношение защита на правата на потребителите BG051PO002-2.3.02-0052-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЕРНИК BG161PO002-3.3.02-0026-C0001
„Процесът на формулиране и реализиране на местни политики – важен за всеки гражданин” BG051PO002-1.3.04-0019-C0001
Подобряване на работата и засилване на ролята на неправителствените организации в сферата на правосъдието BG051PO001-7.0.07-0254-C0001
Обучение на ръководни и експертни кадри от БАБХ по дейности, свързани със стратегическите цели на официалния контрол BG051PO002-2.2.09-0074-C0001
Подобряване на капацитета на Дипломатическия институт към Министъра на външните работи за придобиване на ключови умения и компетентности на служителите си BG051PO002-2.2.09-0077-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз