Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.02-0052-C0001
Номер на проект: 08-23-244/25.04.08
Наименование: Създаване на добри практики и партньорство между СГО и администрацията за ефективна работа по отношение защита на правата на потребителите
Бенефициент: Хасковска търговско-промишлена палата
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 04.11.2008
Дата на приключване: 04.11.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
Описание
Описание на проекта: Укрепване на капацитета на СГО за реализиране на национални политики и постигане на ефективно партньорство с държавната администрация по отношение защита правата на потребителите
Дейности: Дейност 1- Управление на проекта/Административни дейности
Дейност 2 Проучване на законодателството, свързано със защита на потребителите и изготвяне на Сборник нормативни актове на Българското правителство и регламентите на ЕС
Дейност 3 Изготвяне на Наръчник на потребителя
Дейност 5 Стартиране дейността на 3 потребителски центъра
Дейност 6 Провеждане на Национална конференция по въпросите за методите за взаимодействие на администрацията със СГО за защита правата на потребителите
Дейност 7 Информационна кампания
Дейност 4. Провеждане на 6 обучения на тема "Взаимодействие на СГО и администрацията по отношение защита правата на потребителите"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 277 521 BGN
Общ бюджет: 232 248 BGN
БФП: 232 248 BGN
Общо изплатени средства: 232 248 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 232 248 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 164 426 BGN
2010 68 421 BGN
2011 0 BGN
2012 - 600 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
232 248 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 197 410 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 139 762 BGN
2010 58 158 BGN
2011 0 BGN
2012 - 510 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
197 410 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 837 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 24 664 BGN
2010 10 263 BGN
2011 0 BGN
2012 - 90 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 837 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д2 - Подготвен и издаден Сборник нормативни актове на Българското правителство и регламентите на ЕС
Индикатор 2 По Д3 - Изготвен Наръчник
Индикатор 3 По Д4 - Проведени 6 обучения - 120 записани в курса
Индикатор 4 По Д5 - Функциониращи 3 потребителски центрове
Индикатор 5 По Д6 - Проведена национална конференция
Индикатор 6 по Д7 - Брой разпространени информационни материали Брой излъчвания на клипа от електронните медии Брой разпространени прес-съобщения проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз