Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123104518 "АГЕНЦИЯ КАРИЕРА" ООД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Тодор Александров" 28, ет.2, офис 2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Създаване на нови работни места в сферата на виртуално бизнес сътрудничество" 11.10.2013 116 588 116 588 0 116 588 16,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН Стойност на сключения договор
Разработка на уникална лазерна система за рязане на метали чрез вискоефективен, енергоспестяващ лазерен източник BG161PO003-1.1.05-0304-C0001 10 000,00
За компетентна и ефективна Общинска администрация Опан BG051PO002-2.2.08-0013-C0001 3 860,00
След квалификация и мотивация-на работа BG051PO001-1.1.10-0117-C0001 3 752,00
Подобряване ефективността на общинска администрация Челопеч, чрез обучение BG051PO002-2.2.08-0035-C0001 7 066,00
„Подобряване на знанията и уменията по английски език на служители от НАП, във връзка с изпълнение на служебните им задължения.” BG051PO002-2.2.09-0016-C0001 4 412,40
Изграждане и развитие на Клъстер в областта на електрохимичните технологии BG161PO003-2.4.02-0059-C0001 9 500,00
Изграждане и пазарно позициониране на Клъстер за дентална квалификация и развитие BG161PO003-2.4.02-0106-C0001 14 573,20


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз