Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200232470 ДЖЕНЕРАЛ ОДИТ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1700 София район р-н Студентски ж.к. СТУДЕНТСКИ ГРАД, бл. 6 А, вх. Г, ет. 2, ап. 7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
СЪЗДАВАНЕ НА E-ACCOUNTING: ИНОВАТИВНА УЕБ-БАЗИРАНА СОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО BG161PO003-1.1.05-0276-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз