Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0054-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-54-138
Наименование: ГПСОВ Ботевград, довеждаща и съпътстваща инфраструктура към нея
Бенефициент: Община Ботевград
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 07.08.2012
Начална дата: 14.08.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: ГПСОВ Ботевград, довеждаща и съпътстваща инфраструктура към нея
Дейности: Техническа помощ
Разходи за проучвания и проектиране
Строителство
Публичност
Закупуване на земи / недвижими имоти
Одит
Надзор по време на строителството
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ТРАНСКОНСУЛТ-БГ
ДЗЗД "ЛОГИСТИКА М"
Консорциум ЕРС- ХИДРО
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 228 840 BGN
Общ бюджет: 11 810 755 BGN
БФП: 11 301 939 BGN
Общо изплатени средства: 12 724 021 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 301 939 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 546 759 BGN
2014 6 018 527 BGN
2015 2 158 736 BGN
12 724 021 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 243 595 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 637 407 BGN
2014 4 814 821 BGN
2015 1 726 989 BGN
10 179 217 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 058 345 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 909 352 BGN
2014 1 203 705 BGN
2015 431 747 BGN
2 544 804 BGN
Финансиране от бенефициента 4 034 343 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Нови и рехабилитирани ПСОВ
Индикатор 2 Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни води


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз