Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176420075 Консорциум ЕРС- ХИДРО
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София общ. Триадица, ж.к. Манастирски ливади-Б, №17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ГПСОВ Ботевград, довеждаща и съпътстваща инфраструктура към нея BG161PO005-1.0.06-0054-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз