Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име ДЗЗД "ЛОГИСТИКА М"
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Дамян Груев"№13, вх.В, ет 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ГПСОВ Ботевград, довеждаща и съпътстваща инфраструктура към нея BG161PO005-1.0.06-0054-C0001
Рехабилитиране и разширяване на водоснабдителната и канализационна система във Видин BG161PO005-1.0.06-0052-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз