Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0109-C0001
Номер на проект: 58-131-109-109
Наименование: Технически дейности за реконструкция и доизграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура в гр. Рила, община Рила
Бенефициент: Община Рила
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 18.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Рила
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да се създаде адекватна, напълно завършена техническа документация, свързана с пълното изграждане и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна инфраструктура на град Рила, което ще допринесе за качествено изпълнение на строителните работи, обект на техническото и работно проектиране и в крайна сметка ще се достигне до фактическо предотвратяване на замърсяването от битово-фекални води и намаляване на загубите на питейна вода във водопроводната инсталация
Дейности: Дейност 1: Предпроектни проучвания Тази дейност е свързана с изработка на предпроектни проучвания с цел да се получи адекватна информация за успешното изпълнение на основните проектантски работи. Тези проучвания включват: - Геоложки и хидрогеоложки проучвания; - Обследване на подземният кадастър на гр. Рила и съставяне на подземен кадастър за подземната инфраструктура на града; - Данни от хидроложки измервания и хидроложки редици
Дейност 2: Идейно и работно проектиране Основна дейност на проекта. Дейността включва изработка на идейни предложения за реконструкция и доизграждане на канализационната водопроводната инфраструктури на гр. Рила. Тези идейни предложения ще бъдат предоставени за разглеждане и оценка. След избор на конкретно идейно предложение ще се пристъпи към разработка на работно проектиране
Дейност 3: Изработка на комплексен доклад за съответствие на работен проект По тази дейност ще се извърши комплексен доклад за съответствие на изготвеният работен проект със съществените изисквания на нормативната уредба.
Дейност 4: Изготвяне на финансови и икономически анализи, включително анализ на разходите и ползите и подготовка на формуляр за кандидатстване на бъдещият инвестиционен проект. Тази дейност е свързана с подготовка на анализи – финансов, икономически и анализ на разходите и ползите, както и цялостна подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещият инвестиционен проект
Дейност 5: Осигуряване на публичност на изпълнението на проекта Дейността по осигуряване на публичност на проекта е свързана с провеждането на работни срещи и пресконференции, с да се информира широката общественост за изпълнението на нашият проект. Чрез тази дейност ние очакваме да установим контакт със заинтересованите лица и институции и да популяризираме както настоящият проект, така и Европейските инструменти за финансиране като цяло.
Дейност 6: Одит на проекта Цялостен финансов одит на разходите по проекта. Изработка на одиторски доклад
Дейност 7: Управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ВОДОКАНАЛПРОЕКТ СОФИЯ” ООД
"Ваг"ООД
"Туско"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 274 730 BGN
Общ бюджет: 182 082 BGN
БФП: 182 082 BGN
Общо изплатени средства: 182 082 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 182 082 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 54 946 BGN
2010 45 389 BGN
2011 2 554 BGN
2012 79 193 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
182 082 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 145 665 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 43 957 BGN
2010 36 311 BGN
2011 2 043 BGN
2012 63 354 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
145 665 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 416 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 10 989 BGN
2010 9 078 BGN
2011 511 BGN
2012 15 839 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 416 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз