Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 109608346 "Туско"
Седалище Област: Кюстендил Oбщина: Дупница 2600 Дупница ул. “Пирин” № 4.
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Технически дейности за реконструкция и доизграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура в гр. Рила, община Рила BG161PO005-1.0.01-0109-C0001
Превантивни мерки за ограничаване риск от наводнения BG161PO001-4.1.04-0054-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз