Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131070268 „ВОДОКАНАЛПРОЕКТ СОФИЯ” ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, бул. «Цар Борис ІІІ» бл. 124Г, вх.»А», ет.1, ап. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Технически дейности за реконструкция и доизграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура в гр. Рила, община Рила BG161PO005-1.0.01-0109-C0001
Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен BG161PO005-1.0.06-0058-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз