Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131021545 "ДЕЙТА СОЛЮШЪНС" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, ж.к."Манастирски ливади", ул."Луи Айер" № 62, ет. 3
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
“Повишаване конкурентоспособността на “Дейта Солюшънс” чрез въвеждане на СУИС, сертифициране по ISO 27001:2005 и модернизация за защита на информацията” 01.06.2011 28 253 21 190 8 082 21 190 10,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на интегрирана информационна система на МТСП BG051PO001-6.1.02-0001-C0001
"Внедряване на иновативен процес в дейността на "ВЕЛТИ" ЕООД" BG161PO003-1.1.04-0036-C0001
Подобряване на ефективносттаи ефикасността на администрацията в Община Хасково BG051PO002-1.1.04-0035-C0001
Автоматизиран видео медия мониторинг BG161PO003-1.1.05-0192-C0001
Проектиране, разработване и изпитване на иновативна софтуерна система, за управление на папки с електронни файлове MFS BG161PO003-1.1.05-0206-C0001
Усъвършенстване на системата за управление на качеството на ВУЗФ и повишаване на качеството на предлаганите услуги, чрез подобряване и оптимизиране на работните процеси. BG051PO001-3.1.08-0022-C0001
РАЗВИТИЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВИРТУАЛНИЯ ДЕЙТА ЦЕНТЪР НА ДИ ДЖИ ЕМ ЕООД, ПРЕДОСТАВЯЩ ВИРТУАЛНИ СЪРВЪРИ ПОД НАЕМ КАТО УСЛУГИ ЗА МСП, ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ERP/BPM СИСТЕМА И СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ISO 27001:2005 BG161PO003-2.1.12-0716-C0001
„Увеличаване на производствената ефективност на „Айсиджен Корпорейшън“ ООД чрез внедряване на иновативен управленски процес“ BG161PO003-1.1.07-0546-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз