Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0586-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “Повишаване конкурентоспособността на “Дейта Солюшънс” чрез въвеждане на СУИС, сертифициране по ISO 27001:2005 и модернизация за защита на информацията”
Бенефициент: "ДЕЙТА СОЛЮШЪНС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата и основна цел на настоящия проект на «Дейта Солюшънс» е въвеждане на Система за управление на информационната сигурност (СУИС) с постигане на съответствие с международно признатият стандарт ISO 27001:2005 и повишаване конкурентоспособността на дружеството.
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 24 246 BGN
Общ бюджет: 28 253 BGN
БФП: 21 190 BGN
Общо изплатени средства: 21 190 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 21 190 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 190 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 190 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 18 012 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 012 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 012 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 179 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 179 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 179 BGN
Финансиране от бенефициента 8 082 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз