Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000476921 СДРУЖЕНИЕ ДРУЖЕСТВО "НАУКА И ЗНАНИЕ"
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. "Св.св. Кирил и Методий" № 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Квалификация-качество-конкурентнтост 11.12.2008 18,00 Прекратен
"Квалификация - качество - конкурентноспособност" 30.07.2009 10,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" BG051PO001-2.1.06-0001-C0001
„Компетентни служители – модерна администрация” BG051PO002-2.2.12-0101-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз