Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Център за професонално обучение към ЕТ Янка Бельова - "Начало"
Булстат
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград ж.к. Еленово,бл.45 А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Социалното предприемачество – нова форма за развитие на социалния капитал в Община Рила. 11.11.2009 12,00 Приключен
С нови умения и знания отново на работа 08.03.2012 11,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Квалификационни услуги и обучения за заети лица във фирма "Иморал-2009" ООД BG051PO001-2.1.16-0153-C0001
"Обучение и квалификация - отново на работа" BG051PO001-1.1.13-0141-C0001
"Нови работни места за обучени и квалифицирани безработни младеже в "НИТ-ЕКС" АД BG051PO001-1.1.13-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз