Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 112598072 Сдружение “Хоризонти”
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Пазарджик 4400 Пазарджик Пазарджик, община Пазарджик, ул. “Маггахам” № 13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Иновативни мерки в сферата на професионаланата рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост за хора с увреждания 29.02.2012 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Развитие на социалния капитал в Агенция Грижовност, чрез образование и приобщаване на хора с увреждания от град Пловдив BG051PO001-5.1.03-0014-C0001
Подкрепа за социално включване на хора с увреждания в "Райна Княгиня - П" ООД BG051PO001-5.1.03-0013-C0001
Развиване на предпечатната подготовка в ГИФ ЕООД BG161PO003-2.1.10-0009-C0001
Нови бизнес възможности в Георекс ЕООД BG161PO003-2.1.10-0010-C0001
По-висока конкурентоспособност в „Ния-Милва” ЕООД BG161PO003-2.1.10-0011-C0001
Действащи европейски модели и практики за заетост и учене през целия живот на застаряващата работна сила BG051PO001-7.0.01-0087-C0001
"Каталитични материали за фотоелектрично разлагане на вода" BG161PO003-1.1.05-0158-C0001
Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания BG051PO001-7.0.07-0142-C0001
Изграждане и развитие на Клъстер в областта на електрохимичните технологии BG161PO003-2.4.02-0059-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз