Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Борислав Иванов Стамболийски
Седалище
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ЦЕНТЪР „ УСЛУГИ В ДОМА ЗА РИСКОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ГРУПИ” BG051PO001-5.1.04-0187-C0001
„ПОМОЩ В ДОМА-КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЗЕМЕН” BG051PO001-5.1.04-0147-C0001
ГРИЖИ В ДОМА ЗА РИСКОВИ ГРУПИ ОТ ОБЩНОСТТА BG051PO001-5.1.04-0203-C0001
„СЪЗДАВАНЕ НА ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА В ОБЩИНА РАДОМИР“ BG051PO001-5.1.04-0171-C0001
„НЕ СТЕ САМИ” BG051PO001-5.1.04-0195-C0001
„С наша помощ – достоен живот” BG051PO001-5.1.04-0101-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз