Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 124604184 РОМИТ
Седалище Област: Добрич Oбщина: Балчик 9600 Балчик ул.”Чайка”2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Балчик BG161PO001-1.1.09-0009-C0001
"Ние играем и учим заедно" BG051PO001-4.1.03-0178-C0001
"Студио за интериорен дизайн с търговска мострена зала" BG051PO001-1.2.03-0065-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз