Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0065-C0001
Номер на проект: ESF-1203-03-02007
Наименование: "Студио за интериорен дизайн с търговска мострена зала"
Бенефициент: "Дафовска" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 12.04.2013
Дата на приключване: 01.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Да се стартира стопанската дейност на предприемача, за подобряване качеството му на живот
Дейности: Ефективно управление на проекта, следвайки целите Ще се сформира екип на управление, кой-то ще състави план за действие, ще се правят работни срещи с ръководителя и счетоводителя, ще се осъществява мониторинг върху дейностите и ще се оценяват рисковете, ще се възлагат дейности на външни фирми - извършване на тръжни процедури по правилата на ПМС55/12.03.2007 за: изготвяне на информационната табела; стикери и брошури; закупуване на техниката, обзавеждането и софтуера; изготвяне на сайт; доставка на суровини, материали и консумативи - избор на изпълнители и сключване на договори с тях
Публичност и визуализация на проекта Изготвяне на табела по правилата на АЗ; поставяне на стикери по техниката и оборудването; поставяне логото на ОП РЧР , ЕС и ЕСФ по фирмения сайт, брошури А5, които чрез своето разпространение ще дадат пример за добра практика
Наемане на помещение Извършване на огледи и наемане на помещение в централната част на Варна
Обзавеждане и оборудване на помещението Закупуване на техниката: преносим компютър - за въвеждане на информация-та и отчетност по проекта, за проектиране на обекти на клиенти и за складовата наличност на обекта, съставяне на оферти за клиенти; шевна машина - за ушиване текстила на клиента; баркод скенер - за изписване на продадена стока от складовата програма, за по-добра отчетност на наличната стока; касов апарат-за отчитане на продажбите; фотоапарат – за заснемане срещите на екипа на управление, място на закупеното оборудването, поставената информационна табела, заснемане на обектите на клиентите при услугата проектиране; мобилен телефон - за служебен телефон на фирмата; принтер/скенер/копир – за разпечатване и копиране на документи по проекта, за разпечатване на оферти и проекти на клиенти. Обзавеждане за помещението - бюро, помощно бюро, работен стол, столове за посетителите, секция – за складиране на документацията; стелажи и щендери – за излагане на стоката и мострите.Софтуера: Autocad – програма за проектиране; Микроинвест склад про - складова програма за наличностите, продажбите, доставките и ревизии на стоките в обекта; Windows 7-операционната система на компютъра; фирмен сайт със разплащателна секция -за информираност и реклама на дейността на фирмата и за по–лесно заявяване за извършване на услуги на клиенти от цялата страна, чрез авансово плащане
Доставка на материали, суровини и консумативи Да се доставят всички необходими: материали за търговската дейност: мостри на интериорния текстил - на закачалки, каталози и отделни мостри плат за ушива- не, за да се покаже вида на ушитото перде; мостри плат на дамаските за ушиване на възглавници за декориране и показване качествата на плата; перделици-помощ- ния аксесоар за ушиването на пердето; корнизи - за да се закачат ушитите мостри, информационно табло на корнизите – показва всички видове корнизи; стикери за стена - за декориране на пространството консумативи за извършване и отчитане на дейностите по проекта:хартия А4 за разпечатване на документите, папки за подвързване, химикали за писане,перфора тор-необходим при подвързването, телбод за захва- щане на документи, калкулатори за смята- не, тонер касети за принтера
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 795 BGN
Общ бюджет: 19 698 BGN
БФП: 19 698 BGN
Общо изплатени средства: 19 692 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 698 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 958 BGN
2014 15 650 BGN
2015 84 BGN
19 692 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 743 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 364 BGN
2014 13 303 BGN
2015 71 BGN
16 738 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 955 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 594 BGN
2014 2 348 BGN
2015 13 BGN
2 954 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз