Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200250439 Елит Партнер консулт ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. "М. Георгиев" № 11 , ет 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване конкурентоспособността на "ДИЕКС"ЕООД, чрез инвестиции за технологично обновление и оптимизацияна производствената дейност BG161PO003-2.1.06-0035-C0001
Повишаване конкурентоспособността на "Ландмарк"ООД, чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.06-0036-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „МЦ Пулс” АД чрез внедряване и сертифициране на СУК по международно признатия стандарт БДС EN ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.12-1141-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „МБАЛ Пулс” АД чрез внедряване и сертифициране на СУК по международно признатия стандарт БДС EN ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.12-1145-C0001
Повишаване конкурентоспособността на "Херикс" ООД чрез оптимизиране и разнообразяване на производствената дейност BG161PO003-2.1.13-0308-C0001
Повишена конкурентоспособност на „Етиком” ООД, чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0167-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз