Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.5.03-0001-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.5-03/2011/001-03
Наименование: Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив
Бенефициент: Община Пловдив
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 08.06.2012
Начална дата: 02.07.2012
Дата на приключване: 02.02.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: • Общата цел е насърчаване на използването на устойчиви начини на транспорт (обществен транспорт и придвижване с велосипед);
Дейности: Одит по проекта Одит по проекта
Сформиране на външен експертен екип Звено за изпълнение на проекта/ЗИП
Проектиране, изграждане и внедряване на Център за управление на трафика Проектиране, изграждане и внедряване на Център за управление на трафика
Извършване на проучване за планиране на градския транспорт Извършване на проучване за планиране на градския транспорт
Проектиране и изграждане на велоалеи Проектиране и изграждане на велоалеи
Провеждане на публично-информационна кампания по проекта Провеждане на публично-информационна кампания по проекта
Внедряване и експлоатация на Системата за управление на градския транспорт (СУГТ) Внедряване и експлоатация на Системата за управление на градския транспорт (СУГТ)
Строителен надзор Строителен надзор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 41 463 596 BGN
Общ бюджет: 39 108 753 BGN
БФП: 39 108 753 BGN
Общо изплатени средства: 36 008 820 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 39 108 753 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 870 379 BGN
2015 19 138 441 BGN
36 008 820 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 33 242 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 339 822 BGN
2015 16 267 675 BGN
30 607 497 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 866 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 530 557 BGN
2015 2 870 766 BGN
5 401 323 BGN
Финансиране от бенефициента 5 170 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Брой население, облагодетелствано от подобрения масов градски обществен транспорт (допълнително население, което не е използвало обществения транспорт преди подобренията)
Индикатор 3 Брой новосъздадени работни места (изчислява се за целия период на изпълнение на проекта).
Индикатор 4 Брой хора с увреждания с улеснен достъп до обществения градски транспорт..
Индикатор 5 Брой автобуси, оборудвани за електронна продажба на билети
Индикатор 6 Брой спирки с автомати за билети
Индикатор 7 Брой спирки с електронни информационни табла
Индикатор 8 Брой автобуси, оборудвани с електронни информационни табла
Индикатор 9 Брой автобуси, оборудвани със система позволяваща приоритет на светофарите
Индикатор 10 Брой сигнализирани кръстовиша осигуряващи приоритет на ОТ
Индикатор 11 Брой сигнализирани кръстовища в СУТ
Индикатор 12 Дължина на веломрежата
Индикатор 13 Намаление на инцидентите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз