Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0120-C0001
Номер на проект: Д01-264/22.11.2011 г.
Наименование: Заедно на училище
Бенефициент: Сдружение «Българско сдружение за личностна алтернатива»
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 22.11.2011
Дата на приключване: 22.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е създаване на нов специализиран образователен софтуерен продукт за обучение на деца и ученици с дислексия и хиперактивност по български език и математика от 7 до 14 годишна възраст. Общата цел ще бъде постигната чрез създаване на подкрепяща среда за премахване на специфичните обучителни трудности на 156 ученика със СОП в девет масови столични училища - 34 ОУ „Стою Шишков”, 136 ОУ „Любен Каравелов”, 102 ОУ „Панайот Волов”, 90 СОУ "Ген. Хосе де Сан Мартин", 113 СОУ "Сава Филаретов", 140 СОУ "Д-р Иван Богоров", 42 ОУ „Хаджи Димитър”, 138 СОУ „Проф. Васил Златарски”, 35 СОУ "Добри Войников", и в две основни училища в град Момин проход- ОУ „Христо Смирненски” и Основно Болнично Училище „Д-р Петър Берон” с помощта на нов и уникален за България продукт. Образователният софтуер ще бъде специално разработен така, че да е подходящ за повишаване на знанията и подпомагане на обученията и на деца и ученици и с други заболявания.
Дейности: Подготовка на Дейност 1 Подготовка на Дейност 1 - Разработване на нов образователен софтуер за деца със СОП
Дейност 1 Разработване на нов образователен софтуер за деца със СОП
Подготовка на Дейност 2 Подготовка на Дейност 2 - Провеждане на тръжни процедури и избор на изпълнители
Дейност 2 Провеждане на тръжни процедури и избор на изпълнители
Подготовка на Дейност 3 Подготовка на Дейност 3 - Закупуване на дидактически материали
Дейност 3 Закупуване на дидактически материали
Подготовка на Дейност 4 Подготовка на Дейност 4 - Създаване и поддържане на Интернет сайт
Дейност 4 Създаване и поддържане на Интернет сайт
Подготовка на Дейност 5 Подготовка на Дейност 5 - Специализирана подготовка на учители за работа с деца със СОП
Дейност 5 Специализирана подготовка на учители за работа с деца със СОП
Подготовка на Дейност 6 Подготовка на Дейност 6 - Провеждане на тестови обучения с ученици, учители и родители за работа с образователен софтуер
Дейност 6 Провеждане на тестови обучения с ученици, учители и родители за работа с образователен софтуер
Подготовка на Дейност 7 Подготовка на Дейност 7 – Подготовка и реализация на мерките по публичност и информация
Дейност 7 Реализация на мерките по публичност и информация
Подготовка на Дейност 8 Подготовка на Дейност 8 – Провеждане на дискусии с ученици, учители и родители за приемане на различието
Дейност 8 Провеждане на дискусии с ученици, учители и родители за приемане на различието
Дейност 9 Създаване и функциониране на екип
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 376 469 BGN
Общ бюджет: 371 516 BGN
БФП: 371 516 BGN
Общо изплатени средства: 371 455 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 371 516 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 75 294 BGN
2012 225 882 BGN
2013 70 279 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
371 455 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 315 789 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 64 000 BGN
2012 191 999 BGN
2013 59 737 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
315 736 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 727 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 294 BGN
2012 33 882 BGN
2013 10 542 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 718 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП
Индикатор 4 Брой софтуерни продукти за нуждите на децата със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз