Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200367728 "Томбоу Бг"ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София ул.Лозенска планина N:1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на конкурентноспособността на Еф Хикс Камера ЕООД на медийния пазар чрез обновяване и модернизация на техниката" BG161PO003-2.1.04-0455-C0001
„Повишаване на възможностите за заетост, професионална реализация и самостоятелен живот на социално уязвими групи, напускащи специализираните институции в София” BG051PO001-5.2.06-0192-C0001
Заедно на училище BG051PO001-4.1.04-0120-C0001
“Внедряване на система за планиране на ресурсите в Метрополис Груп АД” BG161PO003-2.1.12-0739-C0001
Подобряване на практиките в обгрижването на тийнейджъри и млади хора със сърдечни заболявания чрез повишаване на експертният капацитет на партниращите си организации от България и Испания BG051PO001-7.0.07-0144-C0001
‚Популяризиране и развитие на компаниите занимаващи се с иновативен маркетинг‘ BG161PO003-2.4.02-0110-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз