Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0527-C0001
Номер на проект: ESF-2101-01-11007
Наименование: Повишаване на производителността на труда на служителите от БИЛЛА България ЕООД и конкурентноспособността на предприятието чрез обучение по английски и немски език и ИКТ
Бенефициент: "БИЛЛА България" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 07.04.2008
Дата на приключване: 07.10.2009
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се развият и допълнят професионалните компетенции на 109 човека от БИЛЛА България ЕООД чрез провеждане на чуждоезиково обучение
Дейности: Дейност 1. Подготовка за стартиране на проекта и организация на обученията Срещи на екипа по проекта, обсъждане на временната програма, подготвяне на табели за обозначаване на обучителните зали
Дейност 2. Провеждане на чуждоезиково обучение - английски и немски езици 2 групи се обучават в начално ниво общ английски език (44 души), една група по бизнес английски - ниво напреднали (15 души)и една група - обучение по немски език(15 души).
Дейност 3. Провеждане на обучение по ИКТ Групите от едно до три се обучават в базов пакет по MS Office, група 7 се се обучава в графичен дизайн, групи от 4 до 6 - по базов пакет на MS Office
Дейност 4. Дейности по приключване на проекта Популяризиране и визуализация на резултатите от проекта, издаване на сертификати на успешно преминалите обучения, изготвяне на краен и технически доклади за изпълнението на проекта
Партньори
Партньори:
Сигма-2000-Фарос ООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 60 125 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 25 768 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз