Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130007884 "БИЛЛА България" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1404 София бул. България 55
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване на производителността на труда на служителите от БИЛЛА България ЕООД и конкурентноспособността на предприятието чрез обучение по английски и немски език и ИКТ 07.04.2008 0 0 25 768 0 18,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Икономическа активност с повече умения” BG051PO001-1.1.04-0022-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз