Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0083-C0001
Номер на проект: 3МС-02-34/01.06.2011
Наименование: Конкурентно развитие на "Белчевстрой" ЕООД чрез покриване на международно признати стандарти
Бенефициент: "Белчевстрой" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: повишаване на конкурентноспособността на "Белчевстрой" ЕООД чрез подобряване на качеството на управление, организация и осъществяване на работните процеси
Дейности: 1. Дейности за въвеждане на системи за управление
2. Дейности за сертифициране на системи за управление
3. Инвестиции в ДНА
4. Инвестиции в ДМА
5. Дейности за визуализация
6. Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 29 582 BGN
Общ бюджет: 27 043 BGN
БФП: 20 282 BGN
Общо изплатени средства: 20 282 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 20 282 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 282 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 282 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 17 240 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 240 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 240 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 042 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 042 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 042 BGN
Финансиране от бенефициента 9 861 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз